Activities5/2557 มอบทุนการศึกษา

Activities5/2557 มอบทุนการศึกษา

Contains 23 Images

คุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา ค้นคว้า วิจัย สำหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมรีกัลโดเน

Activities4/2557 พิธีเปิดกีฬาภายใน

Activities4/2557 พิธีเปิดกีฬาภายใน

Contains 124 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ คณะครู จัดงานวันเปิดกีฬาภายใน เมื่อวันศุกร์ที่ 15สิงหาคม 2557 สำหรับกิจกรรมภายในวันนั้น ประกอบด้วย การแข่งขันเกมและกีฬาประเภทต่างๆ ที่สร้างความสนุกสนาน อาทิ เกมตักไข่ไดโนเสาร์ ชักเย่อ บาสเกตบอล ฟุตบอล การประกวดกองเชียร์ ฯลฯ

Activities3/2557 ประชุมผู้ปกครอง-รับผลสอบกลางภาค

Activities3/2557 ประชุมผู้ปกครอง-รับผลสอบกลางภาค

Contains 10 Images

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง โดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้ชี้แจงเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง พร้อมทั้งมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จากนั้นผู้ปกครองพบครูประจำชั้นและรับผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557

Activities2/2557 งานวันแม่แห่งชาติ

Activities2/2557 งานวันแม่แห่งชาติ

Contains 91 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ คณะครู นักเรียน จัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเกียรติแด่แม่พระ, เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อีกทั้งเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณแม่ ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากผู้แทนแม่ 2 ท่านมาเป็นประธานในงานวันแม่ ได้แก่ พันโทหญิง ชนากานต์ ชัยสิทธิ์ และคุณณภัชชา ทองโมทย์

Activities1/2557 ลูกเสือ ม.1 เข้าค่ายฝึกอบรม2557

Activities1/2557 ลูกเสือ ม.1 เข้าค่ายฝึกอบรม2557

Contains 81 Images

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดค่ายฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 เพื่อทดสอบภาคปฏิบัติในการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือฉิมกุล อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วันประกาศเกียรติคุณ2557

วันประกาศเกียรติคุณ2557

Contains 95 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานจัดงาน “วันประกาศเกียรติคุณ โดยมีการมอบเกียรติบัตรเรียนดี รางวัลผลการเรียนดีเลิศ รางวัลผลการเรียนพัฒนาเยี่ยม รางวัลความสามารถพิเศษ และทุนการศึกษา ณ หอประชุมซาวีโอ เมื่อวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557

ค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 8

ค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 8

Contains 36 Images

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 120 คนไปเข้าค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 “ตามรอยวิถีไทย เรียนรู้ชีวิตพอเพียง” โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความรู้แก่นักเรียน ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557

ต้อนรับและเคารพพระธาตุนักบุญใหม่ 2 องค์

ต้อนรับและเคารพพระธาตุนักบุญใหม่ 2 องค์

Contains 39 Images

คณะผู้ใหญ่ ครู และนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีต้อนรับและเคารพพระธาตุนักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา กับนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ที่วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ เมี่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557

ทัศนศึกษา ม.5

ทัศนศึกษา ม.5

Contains 8 Images

เมื่อวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนชั้น ม.5 จำนวน 212 คน ไปทัศนศึกษา ณ เจดีย์ยุทธหัตถี อำเภอดอนเจดีย์ ตลาดสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี วัดใหญ่ไชยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า มีความภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรม และวิถีชีวิตคนไทยในอดีต

โครงการครอบครัวต้นไม้2557

โครงการครอบครัวต้นไม้2557

Contains 19 Images

คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับผู้แทนผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ป.5-6 เข้าร่วมโครงการครอบครัวต้นไม้ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักปฏิบัติธรรมเทพนิมิต สาขา 2 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี โดยความร่วมมือของกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ และโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ครูใหม่รับการอบรมระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก

ครูใหม่รับการอบรมระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก

Contains 5 Images

ครูใหม่โรงเรียนเซนต์ดอมินิกปีการศึกษา 2557 เข้ารับการอบรมสัมมนาครูใหม่ในเครือซาเลเซียน หัวข้อ “ระบบป้องกันตามแนวทางของคุณพ่อบอสโก” โดย คุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ เป็นผู้ให้การอบรม ณ บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 4 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557

ถวายเทียนพรรษา2557

ถวายเทียนพรรษา2557

Contains 34 Images

เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จึงได้นำนักเรียนพุทธศาสนิกชนชั้น ม.4 ไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดดิสหงษาราม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ2557

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ2557

Contains 29 Images

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนามเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีคุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557

สมาคมศิษย์เก่าฯ ฉายภาพยนตร์การกุศล2557

สมาคมศิษย์เก่าฯ ฉายภาพยนตร์การกุศล2557

Contains 7 Images

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้จัดฉายภาพยนตร์การกุศล ครั้งที่ 11 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 เรื่อง Transformers : Age of Extinction)” ณ โรงภาพยนตร์ SFX Cinema โรงที่ 4 เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 รายได้สมทบกองทุนคุณครูที่เกษียณอายุ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี

กวีเอก “พระสุนทรโวหาร” (สุนทรภู่) 2557

กวีเอก “พระสุนทรโวหาร” (สุนทรภู่) 2557

Contains 22 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยมีนิทรรศการแสดงผลงานวรรณคดีของสุนทรภู่ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคณะละครใหม่มาแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ซึ่งเป็นละครแนวสมัยใหม่ที่ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการแสดง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนทราบถึงชีวประวัติและรำลึกถึงผู้เป็นกวีเอกของโลก จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6

Contains 32 Images

งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ “รู้จักพ่อบอสโก” สำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6 จำนวน 51 คน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นคริสตชนที่ดี โดยมีคุณพ่อนพดล ยอแซฟ เป็นผู้ให้การอบรม และคุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นผู้ดูแล ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 ณ บ้านศานติธรรมซาวีโอ สามพราน จังหวัดนครปฐม

ค่ายนักวิทยาศาสตร์ซูเปอร์จิ๋ว “2014” ครั้งที่ 12

ค่ายนักวิทยาศาสตร์ซูเปอร์จิ๋ว “2014” ครั้งที่ 12

Contains 78 Images

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 136 คนไปเข้าค่ายนักวิทยาศาสตร์ซูเปอร์จิ๋ว “2014” ครั้งที่ 12 โดยมีกิจกรรม อาทิ สนุกกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ณ เคียงทะเลรีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันศุกร์ที่ 20 ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557

ซ้อมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยในโรงเรียน

ซ้อมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยในโรงเรียน

Contains 24 Images

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้ซ้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัยและอุบัติภัยภายในโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากทีมงานบริษัท ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557

Contains 63 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมซาวีโอ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระคุณครู นอกจากนี้ได้มีพิธีแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน พิธีแต่งตั้งหัวหน้าชั้น

เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน 2557

เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน 2557

Contains 16 Images

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า ทีมผู้สมัครหมายเลข 2 นายพุทธรักษ์ วิริยะปัณณโชติ ม.6/3 ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน