Activities40/2557 ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูอินโดนีเซีย

Activities40/2557 ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูอินโดนีเซีย

Contains 12 Images

คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ พร้อมด้วยครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสมาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558

Activities39/2557 คืนสู่เหย้า : คนพันธุ์แท้เซนต์ดอมินิก

Activities39/2557 คืนสู่เหย้า : คนพันธุ์แท้เซนต์ดอมินิก

Contains 33 Images

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดงาน คืนสู่เหย้า : คนพันธุ์แท้เซนต์ดอมินิก โดยปีนี้รุ่น 18 เป็นแม่งาน งานเริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์

Activities38/2557 งานวันวิชาการ

Activities38/2557 งานวันวิชาการ "หลากหลายสีสัน แบ่งปันความรู้"

Contains 89 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ คณะครู จัดงานวันวิชาการในชื่อว่า "หลากหลายสีสัน แบ่งปันความรู้" เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีการแสดงความสามารถของนักเรียนในรูปแบบต่างๆ การเปิดซุ้มร้านค้าโครงงานอาชีพของนักเรียนชั้น ม.5 และร้านเกมชั้น ม.6

Activities37/2557 งานวันผู้ปกครอง

Activities37/2557 งานวันผู้ปกครอง

Contains 98 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ คณะครู จัดงานวันผู้ปกครองในชื่อว่า "หลากหลายสีสัน แบ่งปันความรู้ เชิดชูคุณธรรม" เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 โอกาสนี้ คุณกมล วิจักรชน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นอกจากนี้มีการแข่งขันเกม-กีฬาระหว่างครูและผู้ปกครอง การแสดงของนักเรียน การออกร้านจำหน่ายอาหารต่างๆ

Activities36/2557 เซนต์ดอมินิกสุขสันต์วันคริสต์มาส

Activities36/2557 เซนต์ดอมินิกสุขสันต์วันคริสต์มาส

Contains 82 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คณะผู้ใหญ่ คณะครู นักเรียน จัดงานคริสต์มาสเมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนาน รื่นเริง รวมทั้งส่งความสุขระหว่างคณะผู้ใหญ่ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ภายในงานจัดให้มีพิธีถวายเกียรติแด่องค์พระกุมารเยซู การแสดงละครเทิดเกียรติพระกุมาร งานเลี้ยงสังสรรค์ในห้องเรียน สนุกสนานกับเกม และร่วมทำบุญกับเกมสอยดาว

Activities35/2557 แนะแนวสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

Activities35/2557 แนะแนวสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

Contains 17 Images

งานแนะแนวจัดงาน "แนะแนวสัมพันธ์ ครั้งที่ 1" เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันการศึกษาจำนวน 23 สถาบันที่มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมซาวีโอ

Activities34/2557 วันพ่อแห่งชาติ

Activities34/2557 วันพ่อแห่งชาติ

Contains 107 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คณะผู้ใหญ่ คณะครู จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 โดยภาคเช้าเป็นพิธีเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Activities33/2557 ค่ายเยาวชนคาทอลิกครอบครัวซาเลเซียน

Activities33/2557 ค่ายเยาวชนคาทอลิกครอบครัวซาเลเซียน

Contains 16 Images

นักเรียนคาทอลิกชั้น ม.4-6 เข้าร่วมค่ายเยาวชนคาทอลิกครอบครัวซาเลเซียน โอกาสฉลอง 200 ปีชาตกาลของคุณพ่อบอสโก ระหว่างวันศุกร์ที่ 28 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Activities32/2557 ต้อนรับประธานลูกเสือคาทอลิกโลก

Activities32/2557 ต้อนรับประธานลูกเสือคาทอลิกโลก

Contains 8 Images

คุณพ่อ Jacques Gagey ประธานลูกเสือคาทอลิกโลก เยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก โดยมีคุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ พร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ระหว่างวันอังคารที่ 18 ถึงวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557

Activities31/2557 เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนตรวจเยี่ยมโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Activities31/2557 เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนตรวจเยี่ยมโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Contains 8 Images

เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนตรวจเยี่ยมโรงเรียนเซนต์ดอมินิก บาทหลวงประเสริฐ สมงาม เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเซนต์ดอมินิกอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 27 ถึงวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 โดยมีคณะผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ โอกาสนี้คุณพ่อได้ให้ข้อคิดว่า จงยึดมั่นในการทำความดีแม้จะไม่มีใครรับรู้ แต่ความดีนั้นเป็นความสุขที่เติมเต็มภายในจิตใจของเราได้ดีกว่าความสุขที่มาจากวัตถุภายนอก

Activities30/2557 วันมหาธีรราชเจ้า

Activities30/2557 วันมหาธีรราชเจ้า

Contains 18 Images

วันมหาธีรราชเจ้า เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จึงได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ในโอกาสนี้ ได้มีการมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 4/2557 โครงการทำความดี จิตอาสา สู่สากล

Activities29/2557 นักเรียนชั้น ม.1-3 ทัศนศึกษา

Activities29/2557 นักเรียนชั้น ม.1-3 ทัศนศึกษา

Contains 23 Images

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้น ม.1-3 ไปทัศนศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้ ม.1 ทัศนศึกษาแหล่งโบราณคดี พิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งมะนาว พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสัก และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ม.2 ทัศนศึกษาศูนย์ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา วัดพนัญเชิง วัดใหญ่ชัยมงคล วิหารมงคลบพิตร และอุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ม.3 ทัศนศึกษาวัดม่วง จังหวัดอ่างทอง วัดท่าการ้องและตลาดน้ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Activities28/2557 S.D. FAMILY RALLY ครั้งที่ 14…“โอบหมอก กอดหนาว ดูดาวบนเขาค้อ”

Activities28/2557 S.D. FAMILY RALLY ครั้งที่ 14…“โอบหมอก กอดหนาว ดูดาวบนเขาค้อ”

Contains 105 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คณะผู้ใหญ่ คณะครู จัดการแข่งขัน S.D. FAMILY RALLY ครั้งที่ 14…“โอบหมอก กอดหนาว ดูดาวบนเขาค้อ” เส้นทางกรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 15 ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ครั้งนี้มีทีมเข้าแข่งขัน 118 ทีม ซึ่งแต่ละทีมได้สนุกสนานกับการเดินทาง กิจกรรมแต่ละฐาน จากนั้นเป็นการประกาศผลรางวัลในงานเลี้ยงสังสรรค์อาหารค่ำ “S.D. FAMILY RALLY ฮาเฮ คอสเพลย์ปาร์ตี้” ประกวดแต่งกายในชุด "คอสเพลย์" ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์

Activities27/2557 สัปดาห์วิชาการ

Activities27/2557 สัปดาห์วิชาการ "ภาษากับวัฒนธรรม"

Contains 73 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ พร้อมคณะผู้ใหญ่ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิชาการ "ภาษากับวัฒนธรรม" โดยความร่วมมือของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ภายในงานมีนิทรรศการและกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม 4 ภาคของประเทศไทย อาทิ ฮวมใจไทยอีสาน, เบิกบานเว่าภาษา, การละเล่นภาคใต้, การแกะหนังใหญ่ เป็นต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ 10 ถึงวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557

Activities26/2557 ม.6 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย

Activities26/2557 ม.6 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย

Contains 13 Images

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้นำนักเรียนชั้น ม.6/4 และ ม.6/5 ไปศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการการผลิตน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย ในโอกาสครบ 100 ปี การประปาไทย ซึ่งได้จัดแสดงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานจริงในสมัยนั้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์

Activities25/2557 เซนต์ดอมินิกจัดงาน “พิธีปิดกีฬาภายใน”

Activities25/2557 เซนต์ดอมินิกจัดงาน “พิธีปิดกีฬาภายใน”

Contains 105 Images

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีปิดกีฬาภายใน เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามกีฬากองทัพบก โดยมีกิจกรรม การแข่งขันกรีฑา, การประกวดกองเชียร์, ฟุตบอลคู่พิเศษรวมดาวเซนต์ดอมินิกกับทีมออลสตาร์ ช่อง 3, การแสดงชุด “เซนต์ดอมินิกไชโย เทิดพ่อบอสโก 200 ปี” โดยพิธีเปิดภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานเปิดงาน ส่วนพิธีปิดกีฬาภาคบ่าย ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรอง กองทรัพย์โต นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานปิดงาน

Activities24/2557 ป.1 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง

Activities24/2557 ป.1 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง

Contains 56 Images

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดให้นักเรียนชั้น ป.1 เข้าค่ายลูกเสือสำรองเพื่อทดสอบภาคปฏิบัติตามหลักสูตรลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ 1 และวิชาพิเศษ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Activities23/2557 ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14

Activities23/2557 ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14

Contains 57 Images

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14 สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6 จำนวน 120 คน ระหว่างวันศุกร์ที่ 3 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

Activities22/2557 ป.2 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง

Activities22/2557 ป.2 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง

Contains 36 Images

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดให้นักเรียนชั้น ป.2 เข้าค่ายลูกเสือสำรองเพื่อทดสอบภาคปฏิบัติตามหลักสูตรลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ 2 และวิชาพิเศษ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Activities21/2557 คณะครูคาทอลิกอบรมฟื้นฟูจิตใจ

Activities21/2557 คณะครูคาทอลิกอบรมฟื้นฟูจิตใจ

Contains 14 Images

ทอลิกไปฟื้นฟูจิตใจและแสวงบุญ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 19 ถึงวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 โดยมีคุณพ่อแพทริก มัชโชนี อธิการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี เป็นผู้ให้การอบรม พร้อมทั้งร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ จากนั้นได้ไปแสวงบุญที่วัดแม่พระลูกประคำ เวียงคุก จ.หนองคาย บ้านเกิดของซิสเตอร์บุญราศีมรณสักขีสององค์ วัดนักบุญอัลฟอนโซ จ.หนองคาย สักการสถานที่รวบรวมพระธาตุนักบุญต่างๆ มากที่สุดในประเทศไทย