วันประกาศเกียรติคุณ2557

วันประกาศเกียรติคุณ2557

Contains 95 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานจัดงาน “วันประกาศเกียรติคุณ โดยมีการมอบเกียรติบัตรเรียนดี รางวัลผลการเรียนดีเลิศ รางวัลผลการเรียนพัฒนาเยี่ยม รางวัลความสามารถพิเศษ และทุนการศึกษา ณ หอประชุมซาวีโอ เมื่อวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557

ค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 8

ค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 8

Contains 36 Images

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 120 คนไปเข้าค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 “ตามรอยวิถีไทย เรียนรู้ชีวิตพอเพียง” โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความรู้แก่นักเรียน ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557

ต้อนรับและเคารพพระธาตุนักบุญใหม่ 2 องค์

ต้อนรับและเคารพพระธาตุนักบุญใหม่ 2 องค์

Contains 39 Images

คณะผู้ใหญ่ ครู และนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีต้อนรับและเคารพพระธาตุนักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา กับนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ที่วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ เมี่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557

ทัศนศึกษา ม.5

ทัศนศึกษา ม.5

Contains 8 Images

เมื่อวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนชั้น ม.5 จำนวน 212 คน ไปทัศนศึกษา ณ เจดีย์ยุทธหัตถี อำเภอดอนเจดีย์ ตลาดสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี วัดใหญ่ไชยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า มีความภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรม และวิถีชีวิตคนไทยในอดีต

โครงการครอบครัวต้นไม้2557

โครงการครอบครัวต้นไม้2557

Contains 19 Images

คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับผู้แทนผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ป.5-6 เข้าร่วมโครงการครอบครัวต้นไม้ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักปฏิบัติธรรมเทพนิมิต สาขา 2 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี โดยความร่วมมือของกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ และโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ครูใหม่รับการอบรมระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก

ครูใหม่รับการอบรมระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก

Contains 5 Images

ครูใหม่โรงเรียนเซนต์ดอมินิกปีการศึกษา 2557 เข้ารับการอบรมสัมมนาครูใหม่ในเครือซาเลเซียน หัวข้อ “ระบบป้องกันตามแนวทางของคุณพ่อบอสโก” โดย คุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ เป็นผู้ให้การอบรม ณ บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 4 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557

ถวายเทียนพรรษา2557

ถวายเทียนพรรษา2557

Contains 34 Images

เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จึงได้นำนักเรียนพุทธศาสนิกชนชั้น ม.4 ไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดดิสหงษาราม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ2557

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ2557

Contains 29 Images

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนามเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีคุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557

สมาคมศิษย์เก่าฯ ฉายภาพยนตร์การกุศล2557

สมาคมศิษย์เก่าฯ ฉายภาพยนตร์การกุศล2557

Contains 7 Images

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้จัดฉายภาพยนตร์การกุศล ครั้งที่ 11 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 เรื่อง Transformers : Age of Extinction)” ณ โรงภาพยนตร์ SFX Cinema โรงที่ 4 เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 รายได้สมทบกองทุนคุณครูที่เกษียณอายุ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี

กวีเอก “พระสุนทรโวหาร” (สุนทรภู่) 2557

กวีเอก “พระสุนทรโวหาร” (สุนทรภู่) 2557

Contains 22 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยมีนิทรรศการแสดงผลงานวรรณคดีของสุนทรภู่ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคณะละครใหม่มาแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ซึ่งเป็นละครแนวสมัยใหม่ที่ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการแสดง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนทราบถึงชีวประวัติและรำลึกถึงผู้เป็นกวีเอกของโลก จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6

Contains 32 Images

งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ “รู้จักพ่อบอสโก” สำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6 จำนวน 51 คน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นคริสตชนที่ดี โดยมีคุณพ่อนพดล ยอแซฟ เป็นผู้ให้การอบรม และคุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นผู้ดูแล ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 ณ บ้านศานติธรรมซาวีโอ สามพราน จังหวัดนครปฐม

ค่ายนักวิทยาศาสตร์ซูเปอร์จิ๋ว “2014” ครั้งที่ 12

ค่ายนักวิทยาศาสตร์ซูเปอร์จิ๋ว “2014” ครั้งที่ 12

Contains 78 Images

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 136 คนไปเข้าค่ายนักวิทยาศาสตร์ซูเปอร์จิ๋ว “2014” ครั้งที่ 12 โดยมีกิจกรรม อาทิ สนุกกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ณ เคียงทะเลรีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันศุกร์ที่ 20 ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557

ซ้อมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยในโรงเรียน

ซ้อมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยในโรงเรียน

Contains 24 Images

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้ซ้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัยและอุบัติภัยภายในโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากทีมงานบริษัท ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557

Contains 63 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมซาวีโอ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระคุณครู นอกจากนี้ได้มีพิธีแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน พิธีแต่งตั้งหัวหน้าชั้น

เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน 2557

เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน 2557

Contains 16 Images

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า ทีมผู้สมัครหมายเลข 2 นายพุทธรักษ์ วิริยะปัณณโชติ ม.6/3 ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน

ค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2557

ค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2557

Contains 63 Images

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ Gannon University จัดค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-ม.1 จำนวน 164 คน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันจันทร์ที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

พิธีเสกและเปิดห้องปฏิบัติการ 2557

พิธีเสกและเปิดห้องปฏิบัติการ 2557

Contains 107 Images

คุณพ่อประเสริฐ สมงาม อธิการเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเสกและเปิดห้องปฏิบัติการ ศูนย์อภิบาลและงานประกาศข่าวดี ศูนย์ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ห้องโสตทัศนศึกษา และห้องนาฏยศิลป์ไทย โดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ, คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก, ภราดาถนัด อนันต์ ที่ปรึกษา อีกทั้งได้รับเกียรติจากสมาชิกคณะนักบวชซาเลเซียน, ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และซิสเตอร์จากสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย พร้อมด้วยผู้แทนครู และนั

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2557

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2557

Contains 59 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คณะผู้ใหญ่ คณะครู นักเรียน จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ พิธีต้อนรับคณะครู และคณะนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 โดยคณะผู้ใหญ่ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูใหม่ อีกทั้งประดับเข็มโรงเรียนแก่นักเรียนชั้น ม.4 นอกจากนี้นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.6 ได้ผูกข้อมือเพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับน้องใหม่สู่ครอบครัวเซนต์ดอมินิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมซาวีโอ

ชมหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)

ชมหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)

Contains 31 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก พร้อมคณะครูและนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ร่วมชมการแสดงหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) เรื่อง หนุมานชาญสมร จัดโดยบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมซาวีโอ

สุขสันต์วันเกิดคุณพ่อมนูญ สนเจริญ

สุขสันต์วันเกิดคุณพ่อมนูญ สนเจริญ

Contains 30 Images

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 คณะผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันส่งความสุขแด่คุณพ่อมนูญ พร้อมทั้งอวยพรให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขท่ามกลางเยาวชน