Activities8/2557 ฝันให้ไกล...ไปบอลโลก

Activities8/2557 ฝันให้ไกล...ไปบอลโลก

Contains 16 Images

คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก รับมอบลูกฟุตบอลจาก นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ ไพศาล จันทรพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ ประธานโครงการแพทย์ SMS. และศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิก รุ่นที่ 1 ในโอกาสนำคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลกรุงเทพ มาให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายขั้นพื้นฐานสำหรับนักฟุตบอล ในโครงการ “ฝันให้ไกล...ไปบอลโลก” เมื่อวันอังคาร 26 สิงหาคม 2557

Activities7/2557 วันฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

Activities7/2557 วันฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

Contains 74 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ คณะครู นักเรียน จัดงานวันฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน เพื่อเพิ่มความรักความศรัทธาต่อนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ผู้เป็นแบบอย่างของบรรดาเยาวชน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 โดยมีพิธีเทิดเกียรตินักบุญดอมินิก ซาวีโอ ในภาคบ่ายโรงเรียนได้จัดพิธีเปิดปีเฉลิมฉลอง 200 ปี ชาตกาลของนักบุญยอห์น บอสโก อย่างเป็นทางการ โดยมีการเต้นประกอบบทเพลง Da Mihi Animas ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคน ที่สำคัญคือคุณพ่อบอสโกได้มาอยู่ท่ามกลางครอบครัวเซนต์ดอมินิก

Activities6/2557 สุขสันต์วันเกิดคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว

Activities6/2557 สุขสันต์วันเกิดคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว

Contains 19 Images

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิกโรงเรียนเซนต์ดอมินิก วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 คณะผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันส่งความสุขแด่คุณพ่อเกรียงศักดิ์ พร้อมทั้งอวยพรให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขท่ามกลางเยาวชน

Activities5/2557 มอบทุนการศึกษา

Activities5/2557 มอบทุนการศึกษา

Contains 23 Images

คุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา ค้นคว้า วิจัย สำหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมรีกัลโดเน

Activities4/2557 พิธีเปิดกีฬาภายใน

Activities4/2557 พิธีเปิดกีฬาภายใน

Contains 124 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ คณะครู จัดงานวันเปิดกีฬาภายใน เมื่อวันศุกร์ที่ 15สิงหาคม 2557 สำหรับกิจกรรมภายในวันนั้น ประกอบด้วย การแข่งขันเกมและกีฬาประเภทต่างๆ ที่สร้างความสนุกสนาน อาทิ เกมตักไข่ไดโนเสาร์ ชักเย่อ บาสเกตบอล ฟุตบอล การประกวดกองเชียร์ ฯลฯ

Activities3/2557 ประชุมผู้ปกครอง-รับผลสอบกลางภาค

Activities3/2557 ประชุมผู้ปกครอง-รับผลสอบกลางภาค

Contains 10 Images

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง โดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้ชี้แจงเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง พร้อมทั้งมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จากนั้นผู้ปกครองพบครูประจำชั้นและรับผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557

Activities2/2557 งานวันแม่แห่งชาติ

Activities2/2557 งานวันแม่แห่งชาติ

Contains 91 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ คณะครู นักเรียน จัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเกียรติแด่แม่พระ, เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อีกทั้งเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณแม่ ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากผู้แทนแม่ 2 ท่านมาเป็นประธานในงานวันแม่ ได้แก่ พันโทหญิง ชนากานต์ ชัยสิทธิ์ และคุณณภัชชา ทองโมทย์

Activities1/2557 ลูกเสือ ม.1 เข้าค่ายฝึกอบรม2557

Activities1/2557 ลูกเสือ ม.1 เข้าค่ายฝึกอบรม2557

Contains 81 Images

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดค่ายฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 เพื่อทดสอบภาคปฏิบัติในการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือฉิมกุล อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วันประกาศเกียรติคุณ2557

วันประกาศเกียรติคุณ2557

Contains 95 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานจัดงาน “วันประกาศเกียรติคุณ โดยมีการมอบเกียรติบัตรเรียนดี รางวัลผลการเรียนดีเลิศ รางวัลผลการเรียนพัฒนาเยี่ยม รางวัลความสามารถพิเศษ และทุนการศึกษา ณ หอประชุมซาวีโอ เมื่อวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557

ค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 8

ค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 8

Contains 36 Images

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 120 คนไปเข้าค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 “ตามรอยวิถีไทย เรียนรู้ชีวิตพอเพียง” โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความรู้แก่นักเรียน ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557

ต้อนรับและเคารพพระธาตุนักบุญใหม่ 2 องค์

ต้อนรับและเคารพพระธาตุนักบุญใหม่ 2 องค์

Contains 39 Images

คณะผู้ใหญ่ ครู และนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีต้อนรับและเคารพพระธาตุนักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา กับนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ที่วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ เมี่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557

ทัศนศึกษา ม.5

ทัศนศึกษา ม.5

Contains 8 Images

เมื่อวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนชั้น ม.5 จำนวน 212 คน ไปทัศนศึกษา ณ เจดีย์ยุทธหัตถี อำเภอดอนเจดีย์ ตลาดสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี วัดใหญ่ไชยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า มีความภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรม และวิถีชีวิตคนไทยในอดีต

โครงการครอบครัวต้นไม้2557

โครงการครอบครัวต้นไม้2557

Contains 19 Images

คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับผู้แทนผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ป.5-6 เข้าร่วมโครงการครอบครัวต้นไม้ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักปฏิบัติธรรมเทพนิมิต สาขา 2 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี โดยความร่วมมือของกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ และโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ครูใหม่รับการอบรมระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก

ครูใหม่รับการอบรมระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก

Contains 5 Images

ครูใหม่โรงเรียนเซนต์ดอมินิกปีการศึกษา 2557 เข้ารับการอบรมสัมมนาครูใหม่ในเครือซาเลเซียน หัวข้อ “ระบบป้องกันตามแนวทางของคุณพ่อบอสโก” โดย คุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ เป็นผู้ให้การอบรม ณ บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 4 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557

ถวายเทียนพรรษา2557

ถวายเทียนพรรษา2557

Contains 34 Images

เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จึงได้นำนักเรียนพุทธศาสนิกชนชั้น ม.4 ไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดดิสหงษาราม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ2557

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ2557

Contains 29 Images

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนามเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีคุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557

สมาคมศิษย์เก่าฯ ฉายภาพยนตร์การกุศล2557

สมาคมศิษย์เก่าฯ ฉายภาพยนตร์การกุศล2557

Contains 7 Images

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้จัดฉายภาพยนตร์การกุศล ครั้งที่ 11 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 เรื่อง Transformers : Age of Extinction)” ณ โรงภาพยนตร์ SFX Cinema โรงที่ 4 เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 รายได้สมทบกองทุนคุณครูที่เกษียณอายุ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี

กวีเอก “พระสุนทรโวหาร” (สุนทรภู่) 2557

กวีเอก “พระสุนทรโวหาร” (สุนทรภู่) 2557

Contains 22 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยมีนิทรรศการแสดงผลงานวรรณคดีของสุนทรภู่ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคณะละครใหม่มาแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ซึ่งเป็นละครแนวสมัยใหม่ที่ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการแสดง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนทราบถึงชีวประวัติและรำลึกถึงผู้เป็นกวีเอกของโลก จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6

Contains 32 Images

งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ “รู้จักพ่อบอสโก” สำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6 จำนวน 51 คน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นคริสตชนที่ดี โดยมีคุณพ่อนพดล ยอแซฟ เป็นผู้ให้การอบรม และคุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นผู้ดูแล ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 ณ บ้านศานติธรรมซาวีโอ สามพราน จังหวัดนครปฐม

ค่ายนักวิทยาศาสตร์ซูเปอร์จิ๋ว “2014” ครั้งที่ 12

ค่ายนักวิทยาศาสตร์ซูเปอร์จิ๋ว “2014” ครั้งที่ 12

Contains 78 Images

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 136 คนไปเข้าค่ายนักวิทยาศาสตร์ซูเปอร์จิ๋ว “2014” ครั้งที่ 12 โดยมีกิจกรรม อาทิ สนุกกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ณ เคียงทะเลรีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันศุกร์ที่ 20 ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557