พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557

Contains 63 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมซาวีโอ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระคุณครู นอกจากนี้ได้มีพิธีแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน พิธีแต่งตั้งหัวหน้าชั้น

เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน 2557

เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน 2557

Contains 16 Images

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า ทีมผู้สมัครหมายเลข 2 นายพุทธรักษ์ วิริยะปัณณโชติ ม.6/3 ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน

ค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2557

ค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2557

Contains 63 Images

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ Gannon University จัดค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-ม.1 จำนวน 164 คน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันจันทร์ที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

พิธีเสกและเปิดห้องปฏิบัติการ 2557

พิธีเสกและเปิดห้องปฏิบัติการ 2557

Contains 107 Images

คุณพ่อประเสริฐ สมงาม อธิการเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเสกและเปิดห้องปฏิบัติการ ศูนย์อภิบาลและงานประกาศข่าวดี ศูนย์ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ห้องโสตทัศนศึกษา และห้องนาฏยศิลป์ไทย โดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ, คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก, ภราดาถนัด อนันต์ ที่ปรึกษา อีกทั้งได้รับเกียรติจากสมาชิกคณะนักบวชซาเลเซียน, ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และซิสเตอร์จากสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย พร้อมด้วยผู้แทนครู และนั

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2557

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2557

Contains 59 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คณะผู้ใหญ่ คณะครู นักเรียน จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ พิธีต้อนรับคณะครู และคณะนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 โดยคณะผู้ใหญ่ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูใหม่ อีกทั้งประดับเข็มโรงเรียนแก่นักเรียนชั้น ม.4 นอกจากนี้นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.6 ได้ผูกข้อมือเพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับน้องใหม่สู่ครอบครัวเซนต์ดอมินิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมซาวีโอ

ชมหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)

ชมหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)

Contains 31 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก พร้อมคณะครูและนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ร่วมชมการแสดงหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) เรื่อง หนุมานชาญสมร จัดโดยบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมซาวีโอ

สุขสันต์วันเกิดคุณพ่อมนูญ สนเจริญ

สุขสันต์วันเกิดคุณพ่อมนูญ สนเจริญ

Contains 30 Images

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 คณะผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันส่งความสุขแด่คุณพ่อมนูญ พร้อมทั้งอวยพรให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขท่ามกลางเยาวชน

SAVIO CHORUS CAMP ครั้งที่ 2

SAVIO CHORUS CAMP ครั้งที่ 2

Contains 63 Images

นักเรียนกลุ่ม savio chorus จำนวน 20 คน เข้าร่วมค่าย “SAVIO CHORUS CAMP ครั้งที่ 2” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 24 ถึงวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชลัชนัย ซื่อเกียรติขจร และอาจารย์ตันติกร เมืองหนองหว้า เป็นวิทยากรในการอบรมเรื่องเทคนิคและบุคลิกภาพในการร้องเพลงประสานเสียง และมีการจัดแสดงความสามารถของนักเรียนผ่านทางคอนเสิร์ต “SAY IT WITH A SONG” ในวันที่ 29 เมษายน 2557 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้ใหญ่ คณะครูและผู้ปกครองเข้าร่วมชมและให้กำลังใจกับนักเรีย

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกประชุมผู้ปกครอง 2557

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกประชุมผู้ปกครอง 2557

Contains 25 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ คณะครู จัดประชุมผู้ปกครอง เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 เพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง จากนั้นผู้ปกครองพบครูประจำชั้น รวมทั้งเลือกผู้แทนห้อง และผู้แทนระดับชั้น

ทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

ทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

Contains 19 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการ/เหรัญญิก นำคณะครู ท่องเที่ยวทัศนศึกษา ชมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันอังคารที่ 6 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557

กิจกรรมวันสงกรานต์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2556

กิจกรรมวันสงกรานต์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2556

Contains 43 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ คณะครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยมีพิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำขอพรจากคณะผู้ใหญ่ คุณครูอาวุโส และการละเล่นประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557

ปัจฉิมนิเทศ ม.6 2556

ปัจฉิมนิเทศ ม.6 2556

Contains 50 Images

คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ พร้อมกับคณะครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 45 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูและนักเรียน อีกทั้งให้รู้จักแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีในสังคม โดยมีคุณพ่อนพดล ยอแซฟ ผู้รับผิดชอบงานเยาวชนซาเลเซียน, ดร.ปรอง กองทรัพย์โต นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคุณเมธี มาศรังสรรค์ ผู้แทนจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นวิทยากร ระหว่างวันศุกร์ที่ 28 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ณ ศ

แด่คุณครูด้วยดวงใจ 2556

แด่คุณครูด้วยดวงใจ 2556

Contains 68 Images

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานแด่คุณครูด้วยดวงใจ และต้อนรับสมาชิกใหม่ โดยมี บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการ, นายกมล วิจักรชน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ นายพงษ์เทพ พูลประภา เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้ใหญ่ – คณะครู ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 ณ บริเวณสนามโรงเรียนเซนต์ดอมินิก โดยมีพิธีรำลึกพระคุณครู, การแสดงของครู-นักเรียน, พิธีต้อนรับนักเรียนใหม่,

พิธีอำลาครู 2556

พิธีอำลาครู 2556

Contains 23 Images

นักเรียนชั้น ม.6 จัดพิธีอำลาครูเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมซาวีโอ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อคุณครูที่ได้ดูแลลูกศิษย์ด้วยมุทิตาจิตมาเป็นเวลานาน โดยมีคณะผู้ใหญ่และคุณครูได้ให้แนวคิดอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2556

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2556

Contains 38 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ คณะครู จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และเหรียญแห่งความทรงจำแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมซาวีโอ ซึ่งในปีการศึกษานี้มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 218 คน เป็นนักเรียนแผนกวิทย์ 135 คน แผนก ศิลป์-คณิต 83 คน มีนักเรียนที่ศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตลอด 12 ปี จำนวน 101 คน

ขอบคุณครูคำสอน 2556

ขอบคุณครูคำสอน 2556

Contains 24 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานในพิธีขอบคุณครูคำสอน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์

อบรมการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด

อบรมการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด

Contains 20 Images

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 และวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รับการอบรมการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน ณ หอประชุมซาวีโอ

ร.ร.เซนต์ดอมินิกรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 โดย สมศ.

ร.ร.เซนต์ดอมินิกรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 โดย สมศ.

Contains 28 Images

บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก พร้อมคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ในโอกาสโรงเรียนเซนต์ดอมินิกรับการประเมิน ระหว่างวันพุธที่ 5 ถึงวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันกตัญญู ฉลองอธิการ 2556

ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันกตัญญู ฉลองอธิการ 2556

Contains 20 Images

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานฉลองนักบุญยอห์น บอสโก ผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน งานวันกตัญญู ฉลองอธิการ และขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีถวายเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก โดยมีพิธีบูชาขอบพระคุณ ขบวนแห่นักบุญยอห์น บอสโก การแสดงเทิดเกียรติ และพิธีรำลึกขอบพระคุณคุณพ่ออธิการและคณะผู้ใหญ่

พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

Contains 9 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ จัดให้มีพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 ถึงวันพุธที่ 29 มกราคม 2557