ถวายเทียนพรรษา2557

ถวายเทียนพรรษา2557

Contains 34 Images

เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จึงได้นำนักเรียนพุทธศาสนิกชนชั้น ม.4 ไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดดิสหงษาราม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ2557

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ2557

Contains 29 Images

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนามเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีคุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557

สมาคมศิษย์เก่าฯ ฉายภาพยนตร์การกุศล2557

สมาคมศิษย์เก่าฯ ฉายภาพยนตร์การกุศล2557

Contains 7 Images

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้จัดฉายภาพยนตร์การกุศล ครั้งที่ 11 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 เรื่อง Transformers : Age of Extinction)” ณ โรงภาพยนตร์ SFX Cinema โรงที่ 4 เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 รายได้สมทบกองทุนคุณครูที่เกษียณอายุ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี

กวีเอก “พระสุนทรโวหาร” (สุนทรภู่) 2557

กวีเอก “พระสุนทรโวหาร” (สุนทรภู่) 2557

Contains 22 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยมีนิทรรศการแสดงผลงานวรรณคดีของสุนทรภู่ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคณะละครใหม่มาแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ซึ่งเป็นละครแนวสมัยใหม่ที่ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการแสดง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนทราบถึงชีวประวัติและรำลึกถึงผู้เป็นกวีเอกของโลก จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6

Contains 32 Images

งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ “รู้จักพ่อบอสโก” สำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6 จำนวน 51 คน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นคริสตชนที่ดี โดยมีคุณพ่อนพดล ยอแซฟ เป็นผู้ให้การอบรม และคุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นผู้ดูแล ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 ณ บ้านศานติธรรมซาวีโอ สามพราน จังหวัดนครปฐม

ค่ายนักวิทยาศาสตร์ซูเปอร์จิ๋ว “2014” ครั้งที่ 12

ค่ายนักวิทยาศาสตร์ซูเปอร์จิ๋ว “2014” ครั้งที่ 12

Contains 78 Images

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 136 คนไปเข้าค่ายนักวิทยาศาสตร์ซูเปอร์จิ๋ว “2014” ครั้งที่ 12 โดยมีกิจกรรม อาทิ สนุกกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ณ เคียงทะเลรีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันศุกร์ที่ 20 ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557

ซ้อมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยในโรงเรียน

ซ้อมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยในโรงเรียน

Contains 24 Images

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้ซ้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัยและอุบัติภัยภายในโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากทีมงานบริษัท ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557

Contains 63 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมซาวีโอ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระคุณครู นอกจากนี้ได้มีพิธีแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน พิธีแต่งตั้งหัวหน้าชั้น

เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน 2557

เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน 2557

Contains 16 Images

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า ทีมผู้สมัครหมายเลข 2 นายพุทธรักษ์ วิริยะปัณณโชติ ม.6/3 ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน

ค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2557

ค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2557

Contains 63 Images

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ Gannon University จัดค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-ม.1 จำนวน 164 คน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันจันทร์ที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

พิธีเสกและเปิดห้องปฏิบัติการ 2557

พิธีเสกและเปิดห้องปฏิบัติการ 2557

Contains 107 Images

คุณพ่อประเสริฐ สมงาม อธิการเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเสกและเปิดห้องปฏิบัติการ ศูนย์อภิบาลและงานประกาศข่าวดี ศูนย์ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ห้องโสตทัศนศึกษา และห้องนาฏยศิลป์ไทย โดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ, คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก, ภราดาถนัด อนันต์ ที่ปรึกษา อีกทั้งได้รับเกียรติจากสมาชิกคณะนักบวชซาเลเซียน, ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และซิสเตอร์จากสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย พร้อมด้วยผู้แทนครู และนั

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2557

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2557

Contains 59 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คณะผู้ใหญ่ คณะครู นักเรียน จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ พิธีต้อนรับคณะครู และคณะนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 โดยคณะผู้ใหญ่ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูใหม่ อีกทั้งประดับเข็มโรงเรียนแก่นักเรียนชั้น ม.4 นอกจากนี้นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.6 ได้ผูกข้อมือเพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับน้องใหม่สู่ครอบครัวเซนต์ดอมินิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมซาวีโอ

ชมหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)

ชมหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)

Contains 31 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก พร้อมคณะครูและนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ร่วมชมการแสดงหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) เรื่อง หนุมานชาญสมร จัดโดยบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมซาวีโอ

สุขสันต์วันเกิดคุณพ่อมนูญ สนเจริญ

สุขสันต์วันเกิดคุณพ่อมนูญ สนเจริญ

Contains 30 Images

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 คณะผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันส่งความสุขแด่คุณพ่อมนูญ พร้อมทั้งอวยพรให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขท่ามกลางเยาวชน

SAVIO CHORUS CAMP ครั้งที่ 2

SAVIO CHORUS CAMP ครั้งที่ 2

Contains 63 Images

นักเรียนกลุ่ม savio chorus จำนวน 20 คน เข้าร่วมค่าย “SAVIO CHORUS CAMP ครั้งที่ 2” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 24 ถึงวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชลัชนัย ซื่อเกียรติขจร และอาจารย์ตันติกร เมืองหนองหว้า เป็นวิทยากรในการอบรมเรื่องเทคนิคและบุคลิกภาพในการร้องเพลงประสานเสียง และมีการจัดแสดงความสามารถของนักเรียนผ่านทางคอนเสิร์ต “SAY IT WITH A SONG” ในวันที่ 29 เมษายน 2557 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้ใหญ่ คณะครูและผู้ปกครองเข้าร่วมชมและให้กำลังใจกับนักเรีย

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกประชุมผู้ปกครอง 2557

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกประชุมผู้ปกครอง 2557

Contains 25 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ คณะครู จัดประชุมผู้ปกครอง เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 เพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง จากนั้นผู้ปกครองพบครูประจำชั้น รวมทั้งเลือกผู้แทนห้อง และผู้แทนระดับชั้น

ทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

ทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

Contains 19 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการ/เหรัญญิก นำคณะครู ท่องเที่ยวทัศนศึกษา ชมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันอังคารที่ 6 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557

กิจกรรมวันสงกรานต์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2556

กิจกรรมวันสงกรานต์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2556

Contains 43 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ คณะครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยมีพิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำขอพรจากคณะผู้ใหญ่ คุณครูอาวุโส และการละเล่นประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557

ปัจฉิมนิเทศ ม.6 2556

ปัจฉิมนิเทศ ม.6 2556

Contains 50 Images

คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ พร้อมกับคณะครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 45 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูและนักเรียน อีกทั้งให้รู้จักแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีในสังคม โดยมีคุณพ่อนพดล ยอแซฟ ผู้รับผิดชอบงานเยาวชนซาเลเซียน, ดร.ปรอง กองทรัพย์โต นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคุณเมธี มาศรังสรรค์ ผู้แทนจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นวิทยากร ระหว่างวันศุกร์ที่ 28 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ณ ศ

แด่คุณครูด้วยดวงใจ 2556

แด่คุณครูด้วยดวงใจ 2556

Contains 68 Images

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานแด่คุณครูด้วยดวงใจ และต้อนรับสมาชิกใหม่ โดยมี บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการ, นายกมล วิจักรชน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ นายพงษ์เทพ พูลประภา เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้ใหญ่ – คณะครู ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 ณ บริเวณสนามโรงเรียนเซนต์ดอมินิก โดยมีพิธีรำลึกพระคุณครู, การแสดงของครู-นักเรียน, พิธีต้อนรับนักเรียนใหม่,