ประกวดร้องเพลงไทยในวรรณคดี

ประกวดร้องเพลงไทยในวรรณคดี

Contains 5 Images

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประกวดร้องเพลงไทยในวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในงานสัปดาห์วิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา ระหว่างวันอังคารที่ 26 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ปรากฏผลดังนี้ 1. นายภาณพ ชนะศิริวัฒน์ ม.4/1 รางวัลชนะเลิศ 2. นายธรณ์นนท์ พีระญาณ์โกเศส ม.4/3 รองชนะเลิศอันดับ 1 3. นายเอกราช ยะราช ม.4/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 4. นายมณภัฐ พรหมคุปต์ ม.4/5 รองชนะเลิศอันดับ 2

รองแชมป์เทควันโด Kasetsart University Championship

รองแชมป์เทควันโด Kasetsart University Championship

Contains 2 Images

ด.ช.ธนกิตต์ มิตตะธรรมากุล ม.3/3 แข่งขันเทควันโด ประเภท Kyoruki ยุวชนชาย 13-14 ปี "Kasetsart University Championship ครั้งที่ 5

Singing for Kids

Singing for Kids

Contains 2 Images

ด.ช.เปรม เปรมประพันธ์ ป.1/4 ได้รับรางวัล YAMAHA SILVER PRIZE ประเภท Singing for Kids รุ่น 6-9 ปี รายการ YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2014 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา อาคารสยามกลการ

เหรียญทองคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เหรียญทองคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Contains 2 Images

ด.ช.สรวิชญ์ ศมาวรรตกุล ป.6/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร จากการแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14 ระดับชั้น ป.5-6 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

YAMAHA SILVER PRIZE 2014

YAMAHA SILVER PRIZE 2014

Contains 2 Images

ด.ช.วชิรวิชญ์ ศิริคุณธนานันท์ ป.2/3 ได้รับรางวัล YAMAHA SILVER PRIZE ประเภท PIANO DUET รุ่น 8-11 ปี รายการ YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2014 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา อาคารสยามกลการ

เหรียญทองแดงคณิตการแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

เหรียญทองแดงคณิตการแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

Contains 2 Images

ด.ช.ปัณณธร จำรูญฤทธิ์ ป.5/4 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร จากการแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14 ระดับชั้น ป.5-6 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ชนะเลิศวาดภาพ “รักนก รักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ

ชนะเลิศวาดภาพ “รักนก รักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ

Contains 2 Images

ด.ช.กฤตานน พฤกษาชัยพร ป.4/3 ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ในงานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 12 หัวข้อ “รักนก รักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ” ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานตากอากาศบางปู

รองแชมป์มายากลกล “รวมพลคนรักมายากล ครั้งที่ 9”

รองแชมป์มายากลกล “รวมพลคนรักมายากล ครั้งที่ 9”

Contains 2 Images

ด.ช.เดชาธร แก้วปานกัน ม.1/3 และ ด.ช.สิรภพ ตังธนาวุฒิกุล ป.5/6 รองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นจูเนียร์ การแข่งขันมายากล “รวมพลคนรักมายากล ครั้งที่ 9” เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมชาลีน่า ปริ๊นเซส

ตัวแทนเทควันโดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

ตัวแทนเทควันโดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

Contains 2 Images

ด.ช.พิพัฒพงค์ ตุ้มเป็น ม.3/2 ชนะเลิศการคัดเลือกนักกีฬาเทควันโด ประเภทเคียวรูกิ รุ่น 59-63 กิโลกรัม คัดเลือกตัวแทน ภาค 1 จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันพุธที่ 6 ถึงวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เพื่อไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

บันทึกเทปรายการคิดวิทย์ Kids-Sci

บันทึกเทปรายการคิดวิทย์ Kids-Sci

Contains 2 Images

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ตัวแทน ป.6 ได้แก่ ด.ช.จิรภัทร สุขแสวง ป.6/5, ด.ช.ปุณณพัฒน์ บางเทศธรรม ป.6/5, ด.ช.เอกราช ปาลกะวงษ์ ป.6/5, ด.ช.เต็มตะวัน เกียรติอร่ามกุล ป.6/6 และ ด.ช.พีรกร นิมิตกุล ป.6/6 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และของที่ระลึกจากการบันทึกเทปรายการ คิดวิทย์ Kids-Sci ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งสามารถพิชิตภารกิจของรายการที่ให้จำลองการสร้างก้อนเมฆด้วยตัวเอง ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา 8.30-9.00 น.

“Thailand Taekwondo Champions League 2013”

“Thailand Taekwondo Champions League 2013”

Contains 2 Images

ด.ช.ธนพนธ์ เลิศทิฐิวงศ์ ป.6/3 รองชนะเลิศอันดับ 2 เทควันโด ประเภท Kyoruki “Thailand Taekwondo Champions League 2013” สนามที่ 3 อายุ 11-12 ปี ชาย รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม Class A เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์การค้า แฟชั่นไอส์แลนด์

ชนะเลิศบาสเกตบอล NVSC

ชนะเลิศบาสเกตบอล NVSC

Contains 2 Images

นายภัทรพล มาฤาษี ม.6/5 และ นายกำพล พรธนกุล ม.6/5 ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอล รายการ NVSC (NEVERSAY CUTZ) B - BALLS CHAMPIONS 2013 สังกัดทีม บุกเบิก เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2556 ณ สนามเอกมัย สุขุมวิท 62

ทดสอบความรู้สังคม

ทดสอบความรู้สังคม

Contains 5 Images

ผลการเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2556 ของบริษัทเสริมปัญญา จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 - ด.ช.พีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.1/1 ได้ที่ 3 ของกรุงเทพมหานคร ได้ที่ 4 ของภาค - ด.ช.จิตรพล พูลวิทยกิจ ม.3/1 ได้ที่ 3 ของกรุงเทพมหานคร ได้ที่ 6 ของภาค - ด.ช.ธรรมรัตน์ ชูศักดิ์ ม.3/1 ได้ที่ 9 ของกรุงเทพมหานคร ได้ที่ 10 ของภาค - ด.ช.อันดามัน ปั่นไสว ม.3/1 ได้ที่ 9 ของกรุงเทพมหานคร ได้ที่ 10 ของภาค

รางวัลดีเด่น ประเภท ELECTONE ENSEMBLE

รางวัลดีเด่น ประเภท ELECTONE ENSEMBLE

Contains 2 Images

ด.ช.ชลันธร ธารณาวัฒน์ ป.5/1 ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภท ELECTONE ENSEMBLE รุ่นเล็ก รายการ YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2014 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2556 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์

คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการ “พลังเล็ก...เปลี่ยนโลก”

คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการ “พลังเล็ก...เปลี่ยนโลก”

Contains 4 Images

ด.ช.ชาติฌาณมญชุ์ สิงห์มะโน ม.1/1 ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชื่อผลงาน “ECO CAR IN THE FUTURE” และนายวิกรม อภินันท์วรกุล ม.6/2 ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชื่อผลงาน “เมล็ด WIFI” จากการประกวดจินตนาการในโครงการ “พลังเล็ก...เปลี่ยนโลก” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” จัดโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รายการโมเดิร์นไนน์การ์ตูน บมจ. อสมท. และบริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 โดยได้รับทุนการศึกษา และไปทัศนศึกษานวัตกรรมที่ทันสมัย ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่า

ชุมนุมเยาวชนซาเลเซียน

ชุมนุมเยาวชนซาเลเซียน

Contains 2 Images

ผู้แทนนักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.6 จำนวน 24 คน เข้าร่วมการชุมนุมเยาวชนซาเลเซียน ประจำปี 2556 หัวข้อ “ชีวิตจิตเยาวชนซาเลเซียน พร้อมกันนี้ได้รับรางวัลขวัญใจประชาชน ในการประกวด Savio Show Contest ระหว่างวันศุกร์ที่ 4 ถึงวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประชุมสรุปผลงานชุมนุมลูกเสือฯ

ประชุมสรุปผลงานชุมนุมลูกเสือฯ

Contains 2 Images

นายพิริยะ พิริปุญโญ ม.4/3 ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 30 และงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 ถึงวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม

แชมป์ว่ายน้ำ ป.6

แชมป์ว่ายน้ำ ป.6

Contains 2 Images

ด.ช.ธนาวุฒิ เร้ารุจา ป.6/2 แข่งขันว่ายน้ำ รุ่น 11 ปี หลายรายการ

แชมป์ฟุตบอล Flick Youth Cu

แชมป์ฟุตบอล Flick Youth Cu

Contains 2 Images

ด.ช. เตชินท์ ชมพูบริสุทธิ์ ป.3/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอล รายการ ไมโลจูเนียร์ฟุตซอลแชมเปี้ยน 2013 รุ่นอายุ 7-8 ปี สังกัดทีม จี โอ ยูไนเต็ด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ และชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล รายการ Flick Youth Cup ครั้งที่ 9 รุ่นอายุ 8 ปี สังกัดทีม จี โอ ยูไนเต็ด เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2556 ณ สนามฟุตบอล ฟลิกซ์ ลาดพร้าว

แชมป์สแต็คเอเชีย

แชมป์สแต็คเอเชีย

Contains 6 Images

ชุมนุม Savio Speed แข่งขัน WSSA 2013 Asian Open Sport Stacking Championships ระหว่างวันเสาร์ที่ 12 ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ผลการแข่งขันมีดังนี้ - ด.ช.ก้องพิสุทธ์ บุรวัชระไชย ป.5/5 แข่งขันรุ่นอายุ 10 ปี ถ้วยรางวัลชนะเลิศ และเหรียญทอง ประเภทเดี่ยว 3-3-3, รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภท Cycle และ รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงประเภท 3-6-3 (ปัจจุบันเป็นอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย ในรายการที่ชนะเลิศ) - นายกษิดิศ แตงอ่อน ม.4/2 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทเดี่ยว