แชมป์สแต็คอันดับ 1 ของโลก

แชมป์สแต็คอันดับ 1 ของโลก

Contains 16 Images

- ชุมนุม Savio Speed เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คโลก 2014 WSSA World Sport Stacking Championships ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 ณ ซอนจู สาธารณรัฐเกาหลี ผลการแข่งขันมีดังนี้ - ด.ช.สัญจกร หาญไฟฟ้า ป.5/6 รุ่นอายุ 10 ปี ได้รับประกาศนียบัตร ประเภทเดี่ยว Cycle ปัจจุบันอยู่ในอันดับ 10 ของโลก และรุ่นอายุต่ำกว่า 10 ปี ประเภททีม Head-To-Head Cycle Relay อยู่ในอันดับ 4 ของโลก - ด.ช.ก้องพิสุทธ์ บุรวัชระไชย ป.6/5 รุ่นอายุต่ำกว่า 12 ปี ได้รับ 3 เหรียญทอง ประเภททีม Timed 3-6-3 Relay, He

นักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรความประพฤติดี 2556

นักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรความประพฤติดี 2556

Contains 15 Images

นักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรความประพฤติดี 2556

ที่ 2 ตอบปัญหาอาเซียน+3

ที่ 2 ตอบปัญหาอาเซียน+3

Contains 3 Images

นายพิริยะ พิริปุญโญ ม.4/3 และ นายภูธน แซ่ฟู ม.5/1 ได้รับรางวัลที่ 2 พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ หัวข้อ “อาเซียน+3” เนื่องในงานมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Morning Chat 2556

Morning Chat 2556

Contains 2 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม MORNING CHAT ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

Cambridge Young Learners English Examination 2556

Cambridge Young Learners English Examination 2556

Contains 25 Images

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ หรือ Cambridge Young Learners English Examination ประจำปีการศึกษา 2556 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ทดสอบแห่งมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ ผลการทดสอบมีดังนี้ • ระดับ Starters (ประถมศึกษาปีที่ 2) ผ่านการทดสอบระดับ 15 โล่ มีจำนวน 8 คน • ระดับ Movers (ประถมศึกษาปีที่ 4) ผ่านการทดสอบระดับ 15 โล่ จำนวน 3 คน, ผ่านการทดสอบระดับ 14 โล่ มีจำนวน 129 ค

มอบเกียรติบัตรนักเรียน The Savio Chorus

มอบเกียรติบัตรนักเรียน The Savio Chorus

Contains 2 Images

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของคณะขับร้องประสานเสียงโรงเรียนเซนต์ดอมินิก The Savio Chorus รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2556

มอบเกียรติบัตรนักเรียนช่วยงานห้องสมุด

มอบเกียรติบัตรนักเรียนช่วยงานห้องสมุด

Contains 2 Images

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ช่วยเหลืองานห้องสมุดมัธยมศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2556

RSU English Language and Culture Academic Event 2014

RSU English Language and Culture Academic Event 2014

Contains 8 Images

ผลการแข่งขันรายการภาษา วัฒนธรรมอังกฤษ และอเมริกัน ในงาน RSU English Language and Culture Academic Event 2014 เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต - ประเภทการพูดสุนทรพจน์แบบฉับพลัน : ด.ช.ณัชถพร กาญจนบุตร ม.3/1 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 - ประเภทร้องเพลงหมู่เป็นภาษาอังกฤษ ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ด.ช.พาทิศ รัตนเดชากุล ม.3/1, ด.ช.จุฑา เลิศดำรงธรรม ม.3/3, ด.ช.นครินทร์ ตันอนุชิตติกุล ม.3/3, ด.ช.ภูรินท์ นพคุณขจร ม.3/3 และ นายปัณณวิชญ์ ประภาประดิษฐ์โชติ ม.4/1 ซึ่งเป็นคณะขั

วิทยาศาสตร์วิชาการระดับนานาชาติ

วิทยาศาสตร์วิชาการระดับนานาชาติ

Contains 5 Images

ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 ในวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 มีดังนี้ - ด.ช.ปวเรศ บัวเลิศ เสนารักษ์ ป.5/3 เหรียญทองแดง - ด.ช.พรพิพัฒน์ ภักษา ป.6/1 เหรียญเงิน - ด.ช.วริทธิ์ วคินเดชา ป.6/2 เหรียญเงิน - ด.ช.จุลจักร จงพิพัฒนากูล ป.6/5 เหรียญเงิน

คณิตศาสตร์วิชาการระดับนานาชาติ

คณิตศาสตร์วิชาการระดับนานาชาติ

Contains 7 Images

ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 ในวิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 มีดังนี้ - ด.ช.จักริน นวกิจวัฒนา ป.4/1 เหรียญทองแดง - ด.ช.ปัณณธร จำรูญฤทธิ์ ป.5/4 เหรียญทอง - ด.ช.ศิวกร สุทธิชูไพบูลย์ ป.6/2 เหรียญเงิน - ด.ช.กิติภพ วิจิตรนุกูลประดิษฐ์ ม.3/1 เหรียญทองแดง - ด.ช.ชัยพร สิทธวีร์ ม.3/1 เหรียญทองแดง - ด.ช.ณัฐกิตติ์ ฮง ม.3/1 เหรียญเงิน - ด.ช.หรรษลักษณ์ เสนารักษ์ ป.5/3 เหรียญทองแดง

เหรียญทองคณิตศาสตร์

เหรียญทองคณิตศาสตร์

Contains 2 Images

ด.ช.ปัณณ์ อรุณศิริวงศ์ ป.1/4 ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร คณิตคิดเร็วนานาชาติ ชั้น ป.1, เหรียญทองคณิตศาสตร์นานาชาติ (ลำดับ 4) ป.1 และเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร คณิตคิดเร็ว เกรด 2 โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วนานาชาติ ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

พิธีมอบเข็มลูกเสือ ครั้งที่ 2 โครงการทำความดี จิตอาสา สู่สากล

พิธีมอบเข็มลูกเสือ ครั้งที่ 2 โครงการทำความดี จิตอาสา สู่สากล

Contains 23 Images

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 2 ในโครงการทำความดี จิตอาสา สู่สากล ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

บาสเกตบอล S.D.Cup ประจำปีการศึกษา 2556

บาสเกตบอล S.D.Cup ประจำปีการศึกษา 2556

Contains 11 Images

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย : ชนะเลิศทีม กล้วยหอม, รองชนะเลิศทีม Zaab Koel (แซ่บโค่ย) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ชนะเลิศทีม Hunter, รองชนะเลิศทีม So Hard ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ชนะเลิศทีม Work, รองชนะเลิศทีม Bambie

สุดยอด The Library Gamer

สุดยอด The Library Gamer

Contains 2 Images

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการ มอบรางวัลแก่ ด.ช.จิตรพล พูลวิทยกิจ ม.3/1 “สุดยอด The Library Gamer” เป็นผู้ทำคะแนนสะสมสูงสุดในกิจกรรม The Searcher Library Game ของห้องสมุดมัธยมศึกษา

รองแชมป์คณิตคิดเร็ว

รองแชมป์คณิตคิดเร็ว

Contains 2 Images

ด.ช.ขัมน์ อรุณศิริวงศ์ ป.3/6 ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร คณิตคิดเร็ว เกรด 6 และโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร คณิตคิดเร็วนานาชาติ ชั้น ป.3 โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วนานาชาติ ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

รองแชมป์เทเบิลเทนนิส 2556

รองแชมป์เทเบิลเทนนิส 2556

Contains 2 Images

ด.ช.หริวัฒน์ ง้าวสุพรรณวงศ์ ป.6/6 แข่งขันเทเบิลเทนนิส รุ่น 12 ปีชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการกรมพลศึกษา ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึง 9 ธันวาคม 2556 ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ และรองชนะเลิศอันดับ 1 “Thailand Table Tennis Veteran Club” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ สนามโรงเรียนสาธิตประสานมิตร และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 “ฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3 คัพ” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ณ ฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3

ชมเชยแก้ปัญหาคณิต

ชมเชยแก้ปัญหาคณิต

Contains 2 Images

ด.ช.ณัฐธัญ มัธยมแก้ว ป.2/3 ได้รับเกียรติบัตรชมเชย การแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เซนต์ดอมินิกคว้ารางวัลกีฬาซาเลเซียน ครั้งที่ 8

เซนต์ดอมินิกคว้ารางวัลกีฬาซาเลเซียน ครั้งที่ 8

Contains 39 Images

ผลการแข่งขันกีฬาซาเลเซียน ครั้งที่ 8 ระหว่างวันพุธที่ 15 ถึงวันเสาร์ที่ 18 มกราคม ณ โรงเรียนแสงทองวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีดังนี้ 1. ฟุตบอล รุ่น 16 ปี ได้เหรียญเงิน 2. ฟุตบอล รุ่น 12 ปี ได้เหรียญทองแดง 3. ฟุตซอล รุ่น 12 ปี ได้เหรียญทองแดง 4. ฟุตซอล รุ่น 14 ปี ได้เหรียญเงิน 5. ฟุตซอล รุ่น 18 ปี ได้เหรียญทองแดง 6. กอล์ฟ รุ่น 12 ปี ได้เหรียญทองแดง 7. กอล์ฟ รุ่น 14 ปี ได้เหรียญเงิน พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ 8. กอล์ฟ รุ่น 16 ปี ได้เหรียญเงิน พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ 9. กอล์ฟ รุ่น 18 ปี ได้เ

มอบเกียรติบัตรชุมนุม Z-T@lk 56

มอบเกียรติบัตรชุมนุม Z-T@lk 56

Contains 2 Images

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชุมนุม Z-T@lk ที่ได้ช่วยงานในฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ตลอดปีการศึกษา 2556

มอบเกียรติบัตรชุมนุม S.D. WEB TEAM 56

มอบเกียรติบัตรชุมนุม S.D. WEB TEAM 56

Contains 2 Images

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชุมนุม S.D. WEB TEAM ที่ได้ช่วยงานในฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ตลอดปีการศึกษา 2556