รองชนะเลิศอันดับ 1 ออกแบบโปสเตอร์

รองชนะเลิศอันดับ 1 ออกแบบโปสเตอร์

Contains 2 Images

นายพชรพล กมลวาทิน ม.6/4, นายณัฐพัชร์ ธรรมทวีธนันท์ ม.6/4, นายธีรสิทธิ กลั่นเกษร ม.6/4 และนายกฤตพัฒน์ พูนภักดี ม.6/4 ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท จากการประกวดออกแบบโปสเตอร์ Infographic จัดโดยคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

ค่ายภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์

ค่ายภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์

Contains 24 Images

ด.ช.นภัสรพี กฤตภคะ ป.2/4 แข่งขันแบดมินตัน ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 8 ปี “CARLTON BADMINTON YOUTH 2014” ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 ณ สนามแบดมินตันแห่งประเทศไทย, แข่งขัน “แบดมินตัน โยเน๊กซ์ - บ้านทองหยอด โอเพ่น 2014” ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2557 ณ สนามแบดมินตันสมาคมบ้านทองหยอด และแข่งขัน “KMUTNB CHAMPIONSHIPS ครั้งที่ 9” ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 ระหว่างวันพุธที่ 23 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 เหรียญทองว่ายน้ำ

2 เหรียญทองว่ายน้ำ

Contains 2 Images

ด.ช.ณฉัตร เนตรมณีสุก ป.6/5 แข่งขันว่ายน้ำ รุ่นอายุ 11 ปี “Swimming Championship : XII Martin's Cup” ได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ระหว่างวันศุกร์ที่ 14 ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Bangkok International Magic Extravaganza 2014

Bangkok International Magic Extravaganza 2014

Contains 3 Images

ด.ช.สิรภพ ตังธนาวุฒิกุล ป.6/6 ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และเกียรติบัตร และ ด.ช.เดชาธร แก้วปานกัน ม.2/3 ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเกียรติบัตร การแข่งขันมายากล รายการ Bangkok International Magic Extravaganza 2014 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 27 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

ค่าย สอวน. 2557

ค่าย สอวน. 2557

Contains 3 Images

นายพีรวิชญ์ จิตต์นิลวงศ์ ม.6/1 ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ และ นายชัชชน ประเสริฐวรกุล ม.6/2 ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 2 สาขาวิชาชีววิทยา เข้าค่ายโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) (ฟิสิกส์ 3-25 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) (ชีววิทยา 3-27 มีนาคม 2557 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

รองแชมป์แบดมินตัน ป.2 2557

รองแชมป์แบดมินตัน ป.2 2557

Contains 4 Images

ด.ช.นภัสรพี กฤตภคะ ป.2/4 แข่งขันแบดมินตัน ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 8 ปี “CARLTON BADMINTON YOUTH 2014” ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 ณ สนามแบดมินตันแห่งประเทศไทย, แข่งขัน “แบดมินตัน โยเน๊กซ์ - บ้านทองหยอด โอเพ่น 2014” ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2557 ณ สนามแบดมินตันสมาคมบ้านทองหยอด และแข่งขัน “KMUTNB CHAMPIONSHIPS ครั้งที่ 9” ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 ระหว่างวันพุธที่ 23 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แชมป์สแต็คอันดับ 1 ของโลก

แชมป์สแต็คอันดับ 1 ของโลก

Contains 16 Images

- ชุมนุม Savio Speed เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คโลก 2014 WSSA World Sport Stacking Championships ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 ณ ซอนจู สาธารณรัฐเกาหลี ผลการแข่งขันมีดังนี้ - ด.ช.สัญจกร หาญไฟฟ้า ป.5/6 รุ่นอายุ 10 ปี ได้รับประกาศนียบัตร ประเภทเดี่ยว Cycle ปัจจุบันอยู่ในอันดับ 10 ของโลก และรุ่นอายุต่ำกว่า 10 ปี ประเภททีม Head-To-Head Cycle Relay อยู่ในอันดับ 4 ของโลก - ด.ช.ก้องพิสุทธ์ บุรวัชระไชย ป.6/5 รุ่นอายุต่ำกว่า 12 ปี ได้รับ 3 เหรียญทอง ประเภททีม Timed 3-6-3 Relay, He

นักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรความประพฤติดี 2556

นักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรความประพฤติดี 2556

Contains 15 Images

นักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรความประพฤติดี 2556

ที่ 2 ตอบปัญหาอาเซียน+3

ที่ 2 ตอบปัญหาอาเซียน+3

Contains 3 Images

นายพิริยะ พิริปุญโญ ม.4/3 และ นายภูธน แซ่ฟู ม.5/1 ได้รับรางวัลที่ 2 พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ หัวข้อ “อาเซียน+3” เนื่องในงานมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Morning Chat 2556

Morning Chat 2556

Contains 2 Images

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม MORNING CHAT ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

Cambridge Young Learners English Examination 2556

Cambridge Young Learners English Examination 2556

Contains 25 Images

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ หรือ Cambridge Young Learners English Examination ประจำปีการศึกษา 2556 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ทดสอบแห่งมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ ผลการทดสอบมีดังนี้ • ระดับ Starters (ประถมศึกษาปีที่ 2) ผ่านการทดสอบระดับ 15 โล่ มีจำนวน 8 คน • ระดับ Movers (ประถมศึกษาปีที่ 4) ผ่านการทดสอบระดับ 15 โล่ จำนวน 3 คน, ผ่านการทดสอบระดับ 14 โล่ มีจำนวน 129 ค

มอบเกียรติบัตรนักเรียน The Savio Chorus

มอบเกียรติบัตรนักเรียน The Savio Chorus

Contains 2 Images

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของคณะขับร้องประสานเสียงโรงเรียนเซนต์ดอมินิก The Savio Chorus รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2556

มอบเกียรติบัตรนักเรียนช่วยงานห้องสมุด

มอบเกียรติบัตรนักเรียนช่วยงานห้องสมุด

Contains 2 Images

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ช่วยเหลืองานห้องสมุดมัธยมศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2556

RSU English Language and Culture Academic Event 2014

RSU English Language and Culture Academic Event 2014

Contains 8 Images

ผลการแข่งขันรายการภาษา วัฒนธรรมอังกฤษ และอเมริกัน ในงาน RSU English Language and Culture Academic Event 2014 เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต - ประเภทการพูดสุนทรพจน์แบบฉับพลัน : ด.ช.ณัชถพร กาญจนบุตร ม.3/1 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 - ประเภทร้องเพลงหมู่เป็นภาษาอังกฤษ ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ด.ช.พาทิศ รัตนเดชากุล ม.3/1, ด.ช.จุฑา เลิศดำรงธรรม ม.3/3, ด.ช.นครินทร์ ตันอนุชิตติกุล ม.3/3, ด.ช.ภูรินท์ นพคุณขจร ม.3/3 และ นายปัณณวิชญ์ ประภาประดิษฐ์โชติ ม.4/1 ซึ่งเป็นคณะขั

วิทยาศาสตร์วิชาการระดับนานาชาติ

วิทยาศาสตร์วิชาการระดับนานาชาติ

Contains 5 Images

ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 ในวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 มีดังนี้ - ด.ช.ปวเรศ บัวเลิศ เสนารักษ์ ป.5/3 เหรียญทองแดง - ด.ช.พรพิพัฒน์ ภักษา ป.6/1 เหรียญเงิน - ด.ช.วริทธิ์ วคินเดชา ป.6/2 เหรียญเงิน - ด.ช.จุลจักร จงพิพัฒนากูล ป.6/5 เหรียญเงิน

คณิตศาสตร์วิชาการระดับนานาชาติ

คณิตศาสตร์วิชาการระดับนานาชาติ

Contains 7 Images

ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 ในวิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 มีดังนี้ - ด.ช.จักริน นวกิจวัฒนา ป.4/1 เหรียญทองแดง - ด.ช.ปัณณธร จำรูญฤทธิ์ ป.5/4 เหรียญทอง - ด.ช.ศิวกร สุทธิชูไพบูลย์ ป.6/2 เหรียญเงิน - ด.ช.กิติภพ วิจิตรนุกูลประดิษฐ์ ม.3/1 เหรียญทองแดง - ด.ช.ชัยพร สิทธวีร์ ม.3/1 เหรียญทองแดง - ด.ช.ณัฐกิตติ์ ฮง ม.3/1 เหรียญเงิน - ด.ช.หรรษลักษณ์ เสนารักษ์ ป.5/3 เหรียญทองแดง

เหรียญทองคณิตศาสตร์

เหรียญทองคณิตศาสตร์

Contains 2 Images

ด.ช.ปัณณ์ อรุณศิริวงศ์ ป.1/4 ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร คณิตคิดเร็วนานาชาติ ชั้น ป.1, เหรียญทองคณิตศาสตร์นานาชาติ (ลำดับ 4) ป.1 และเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร คณิตคิดเร็ว เกรด 2 โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วนานาชาติ ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

พิธีมอบเข็มลูกเสือ ครั้งที่ 2 โครงการทำความดี จิตอาสา สู่สากล

พิธีมอบเข็มลูกเสือ ครั้งที่ 2 โครงการทำความดี จิตอาสา สู่สากล

Contains 23 Images

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 2 ในโครงการทำความดี จิตอาสา สู่สากล ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

บาสเกตบอล S.D.Cup ประจำปีการศึกษา 2556

บาสเกตบอล S.D.Cup ประจำปีการศึกษา 2556

Contains 11 Images

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย : ชนะเลิศทีม กล้วยหอม, รองชนะเลิศทีม Zaab Koel (แซ่บโค่ย) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ชนะเลิศทีม Hunter, รองชนะเลิศทีม So Hard ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ชนะเลิศทีม Work, รองชนะเลิศทีม Bambie

สุดยอด The Library Gamer

สุดยอด The Library Gamer

Contains 2 Images

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการ มอบรางวัลแก่ ด.ช.จิตรพล พูลวิทยกิจ ม.3/1 “สุดยอด The Library Gamer” เป็นผู้ทำคะแนนสะสมสูงสุดในกิจกรรม The Searcher Library Game ของห้องสมุดมัธยมศึกษา